Ansøgning om tilladelse til destruktion af euforiserende stoffer

Lægemiddelstyrelsen

Skema til ansøgning om tilladelse til at destruere euforiserende stoffer (liste A, B, C)