Ansøgning om forlængelse af markedsføringstilladelse til parallelimport af et allerede godkendt lægemiddel

Lægemiddelstyrelsen

Markedsføringstilladelsen er gyldig i 5 år regnet fra det tidspunkt, hvor den første markedsføringstilladelse til parallelimport af det pågældende lægemiddel er udstedt og kan forlænges for 5 år ad gangen.