Søg tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Med denne blanket kan I søge om tilskud fra AUB til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg.

Dette skal du bruge:

Relevante bilag sendes sammen med blanketten.

Bemærk: Aktiviteterne skal være rettet mod elever og praktikvirksomheder i overgangens hovedforløb i erhvervsuddannelserne (jf. erhvervsuddannelsesloven).