Gå direkte til indhold

Lønrefusion og befordringstilskud - også for voksenelever

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

I denne selvbetjening kan I ændre oplysninger for jeres elever. Er det første gang, I søger lønrefusion for en voksenelev, er det også her, I skal rette og godkende skoleopholdet, før udbetalingen sker.

Dette skal du bruge:
  • Medarbejdersignatur

For hvert skoleophold skal I oplyse, hvis:

  1. Elevens ugeløn er lavere end vores maksimale refusionssats.
  2. I får tilskud fra anden side – fx kommune.
  3. I udbetaler mindre i befordring, end skolen har indberettet.
  4. I ikke har ret til lønrefusion eller befordringstilskud.

Første gang jeres elev, der er fyldt 25 år, er på skole, skal I:

  1. Indtaste elevens ugeløn
  2. Besvare spørgsmål om lønforhold
  3. Bekræfte og se, om eleven er godkendt som voksenelev.

I skal kun søge om at få godkendt jeres voksenelev første gang.