Anmeld arbejdsulykke som arbejdsgiver uden CVR-nummer

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Som virksomhed uden CVR-nummer, kan du anmelde arbejdsulykker i EASY.

Dette skal du bruge:
  • Din virksomheds RUT nummer, navn og adresse
  • Tilskadekomnes fulde navn, adresse, køn, fødselsår, statsborgerskab og evt. CPR-nummer.
  • Oplysninger om ansættelsesforhold og ansættelsessted, herunder ansættelsesdato, årlig indtægt, fraværsdage, stillingsbetegnelse og erhvervsmæssig status.
  • Oplysninger om ulykken, herunder beskrivelse af hændelsen, hvad der gik galt, hvordan ulykken skete samt skadens omfang.

Trin for trin

Klik på [Start]

  • Angiv oplysninger om arbejdsgiver og dig som anmelder
  • Angiv oplysninger om tilskadekomnes ansættelsesforhold
  • Angiv oplysninger om ulykken og ulykkesstedet
  • Klik på ”Anmeld”

Læs om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring