Anmeldelse af farligt affald

Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune Skift kommune

Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen er forpligtet til at have en ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.