DP 213 - Sygedagpenge, ansøgning om aftale for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58a)

Varde Kommune

Varde Kommune Skift kommune

Er du selvstændig uden forsikring, kan du søge om sygedagpenge hvis din sygdomsrisiko er væsentlig forøget dvs. mindst 10 fraværsdage inden for et år. Sygdommen skal være langvarig eller kronisk.