DP 213 - Sygedagpenge, ansøgning om aftale for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58a)

Varde Kommune

Varde Kommune Skift kommune

Du kan anvende ansøgningen, hvis din sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og du ikke har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45. Fraværet på grund af lidelsen skal skønnes at medføre mindst 10