DP 213 - Sygedagpenge, ansøgning om aftale for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58a)

Denne indberetning bruges ved ansøgning om aftale og sygedagpenge for selvstændig erhvervsdrivende.

Mere information

En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens §45, kan ved aftale med kommunen opnå ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, når fraværet skyldes en langvarig eller kronisk lidelse.