DP 213 - Sygedagpenge, ansøgning om aftale for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58a)

Denne indberetning bruges ved ansøgning om aftale og sygedagpenge for selvstændig erhvervsdrivende.