Afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Thisted Kommune

Thisted Kommune Skift kommune

Denne indberetning bruges ved afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.