Afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Denne indberetning bruges ved afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.