AB 272 - Årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager tilskud (fleksjob) - Skema I

Thisted Kommune

Thisted Kommune Skift kommune

Anvendes af personligt drevne virksomheder - uden revisorattestation