AB 272 - Årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager tilskud (fleksjob) - Skema I

Anvendes af personligt drevne virksomheder - uden revisorattestation