Ansøgning om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Skift kommune

Indberetning til brug ved ansøgning om lokaletilskud.

Dette skal du bruge:

Uddybende beskrivelse af lokalets art og beliggenhed kan vedhæftes som bilag. Dokumentation for de udgifter, foreningen ønsker lagt til grund for beregningen skal vedhæftes.