Ansøgning om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Indberetning til brug ved ansøgning om lokaletilskud.