Fritagelse fra tømningsordning af olie- og benzinudskillere og sandfang

Næstved Kommune

Næstved Kommune Skift kommune

Anmod om at blive fritaget for at deltage i den kommunale tømningsordning af olie- og benzinudskillere og sandfang