Ansøgning om hjælpemidler - undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

Lemvig Kommune

Lemvig Kommune Skift kommune

En virksomhed kan søge tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen.