Ansøgning om hjælpemidler

En virksomhed kan søge tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen.

Mere information

Det kan fx være til:

  • undervisningsmaterialer
  • arbejdsredskaber
  • arbejdspladsindretning.