Ansøgning om hjælpemidler

En virksomhed kan søge tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen.