Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester (kloak- og sanitetsarbejde)

Lejre Kommune

Lejre Kommune Skift kommune

Denne indberetning bruges, når en autoriseret mester skal færdigmelde arbejde samt erklære, at det er udført efter gældende bestemmelser.