Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester (VVS m.m.)

Denne indberetning bruges, når en autoriseret mester skal færdigmelde arbejde samt erklære, at det er udført efter gældende bestemmelser.