Fritagelse for den kommunale ordning for farligt affald

Horsens Kommune

Horsens Kommune Skift kommune

Anmod om at blive fritaget for at deltage i den kommunale ordning for farligt affald.