Afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Skift kommune

Denne indberetning bruges ved afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.