Frederiksberg Kommune

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Ansøgning om fritagelse fra gebyr på erhvervsaffald

Her kan du se om du skal betale gebyr for erhvervsaffald. Du kan også se om du søge om fritagelse for gebyret.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 71
  • Adresseforespørgsel

    Enhver kan få oplysninger om en anden persons adresse, hvis ikke personen har hemmelig adresse (beskyttet).

  • Anmeldelse af ikke-genanvendeligt farligt affald

    Virksomheder, som har farligt affald i forbindelse med deres virke, fx vaskerier, autoværksteder, tandlæger med flere, skal anmelde, at de starter virksomhed i kommunen. Herefter anviser kommunen, hvor virksomheden skal aflevere sit farlige affald.