Anmeld anvendelsesændring af bygninger i landzone

Brøndby Kommune

Brøndby Kommune Skift kommune

Anvend denne løsning, når du skal anmelde anvendelsesændring af bygninger i landzone efter lov om planlægning § 38, stk. 1 jf. § 37, stk. 1 og 2.

Dette skal du bruge:

• Tegninger/skitser,

• Beliggenhedsplan m.v., der tydeligt viser forholdene.

• Eventuelle bilag.

Du kan vedhæfte bilag undervejs i forløbet.