Anmeld anvendelsesændring af bygninger i landzone

Anvend denne løsning, når du skal anmelde anvendelsesændring af bygninger i landzone efter lov om planlægning § 38, stk. 1 jf. § 37, stk. 1 og 2