Flyveoperationer

Selvbetjening for Flyveoperationer

Viser 1 af 1
  • Anmeldelse af luftfartshindring(er)

    Blanketten anvendes til anmeldelse af luftfartshindringer (bygninger, kraner, master, vindmøller etc.) der er 100 m over terræn eller højere, eller som er højere end servitut begrænsninger.