Hjælp til frivillige foreninger

Om foreninger

Overordnede krav til foreninger

 • Mindst to medlemmer

 • Medlemmerne har indgået en aftale om foreningens formål (oftest som vedtægter)

 • Medlemskredsen veksler

 • Medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter

 • Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som kan ændre vedtægterne og udøve ejerbeføjelser, hvis foreningen ejer noget

 • Foreninger har en selvstændig ledelse, der er valgt af medlemmerne på en generalforsamling

 • Foreningen behøver ikke at have nogen formue

Bemærk! Kun erhvervsdrivende foreninger skal indsende regnskaber

Typer foreninger

Det er foreningens formål og faktiske aktivitet, som afgør, om den skal registreres og i givet fald hvordan.

Der er følgende 4 former for foreninger:
 • Frivillige foreninger kan – men har ikke pligt – til at lade sig registrere. Det kan fx være en grundejerforening eller en kulturel forening

 • Almindelige foreninger (også kaldet ikke-erhvervsdrivende forening) kan – men har ikke pligt – til at lade sig registrere. Det kan fx være foreninger med momspligt eller har ansatte.

 • Andelsboligforeninger har pligt til at lade sig registrere, fordi de som udgangspunkt er selskabsskattepligtige

 • Foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.) skal registreres med CVR-nummer

Læs mere om foreninger

Opdateret 26.02.2024