Tempo 100-godkendelsesattest for bus med udenlandske nummerplader

Færdselsstyrelsen

Blanketten benyttes af synsvirksomheder til udstedelse af Tempo 100-godkendelsesattest for bus med udenlandske nummerplader.

Dette skal du bruge:

Du bør have de nødvendige tekniske oplysninger om bussen klar, så du nemt kan udfylde blanketten.

Bussens registreringsnummer og nationalitet (som de registrerede oplysninger).

Bussens mærke og stelnummer (som de registrerede oplysninger).

Oplysning om dato for bussens registrering første gang (som den registrerede oplysning). Registreringsdatoen bestemmer, hvilke særlige tekniske krav bussen skal opfylde, herunder:

om bussen skal være udstyret med godkendte sikkerhedsseler og seleforankringer ved alle siddepladser og kørestolspladser og samtidigt opfylde de tekniske krav i ECE-regulativ 107-02 eller EF-direktiv 2001/85 og direktiv 97/27.

eller om bussen skal opfylde de tekniske krav, som er anført i bekendtgørelsens bilag 1

og endeligt om bussen skal være udstyret med en hastighedsbegrænser, der er indstillet, så hastigheden ikke kan overstige 100 km/h.