Registrering af varebil til tilladelse

Færdselsstyrelsen

Transportlederen skal logge på for at udfylde denne blanket. For at køre godskørsel for fremmed regning i varebil skal varebilens registreringsnummer knyttes til en varebilstilladelse før man påbegynder kørslen.

Dette skal du bruge:

  • Varebilens registreringsnummer.

  • Varebilstilladelsesnummer.

Bemærk: har du mere end én varebilstilladelse, er det muligt at knytte et registreringsnummer til hver enkelt tilladelse i den samme blanket.