Indberetning af detaljerede kørselsdata fra kørselskontor for taxikørsel

Færdselsstyrelsen

Her kan du som kørselskontor for taxikørsel indberette detaljerede data for alle vagter og ture kørt i kørselskontorets regi.

Dette skal du bruge:

Som kørselskontor for taxikørsel skal du på anmodning indberette detaljerede data, der dækker al kørsel varetaget af kørselskontoret, og som falder inden for den periode, der efterspørges.

For mere information læs vejledning om kørselskontorers indsamlings- og indberetningspligt (Afsnit 1.2). Klik her