Ansøgning om yderligere tilladelser til godskørsel

Færdselsstyrelsen

Virksomheden kan udfylde denne blanket til ansøgning om yderligere tilladelser til godstransport (vejtransporttilladelser).