Ansøgning om typegodkendelse

Færdselsstyrelsen

Her kan du søge om typegodkendelse for alle køretøjer, eller systemer og komponenter til dem, efter reglerne i EU-forordningerne om dem. Endvidere kan du søge om godkendelse af en komponent eller et system efter UNECE-regulativet for den.

Dette skal du bruge:

Du skal logge ind med MitID erhverv bruger.

Når du er logget ind, skal du besvare en række spørgsmål om det objekt, virksomheden ønsker godkendt.

For at kunne udfylde ansøgningen korrekt, anbefales det derfor, at du har følgende oplysninger:

  • hvilken forordning, køretøjet/produktet ønskes godkendt efter

  • dets betegnelse (klasse) i forordningen

  • om det er et komplet eller ukomplet køretøj eller et system eller en komponent til et køretøj, og

  • for køretøjer det antal køretøjer, ansøgningen omfatter; et enkelt køretøj, et ubegrænset antal eller en lille serie.

Du skal også oplyse, om der ønskes en national eller en EU-typegodkendelse.