Ansøgning om tilladelse til almindelig og speciel fjernbuskørsel

Færdselsstyrelsen

For at udfylde blanketten til ansøgning om rutetilladelse til almindelig eller speciel fjernbuskørsel skal du logge på med MitID erhverv bruger. Det er en forudsætning for at opnå tilladelse, at virksomheden har en gyldig fællesskabstilladelse.

Dette skal du bruge:

Det anbefales, at du har følgende informationer og dokumenter ved hånden inden udfyldelse af ansøgningsskemaet:

  • Rutebeskrivelsen og oversigt over hvert enkelt på- og afstigningssted på ruten

  • Kort over ruten

  • Driftsperiode

  • Køreplan

  • Udspecificeret takstoversigt

  • Gældende forretningsbetingelser

  • Evt. hvilken personkreds der skal køres for

  • Evt. hvem der er indgået kontrakt/aftale med om kørslen