Ansøgning om godkendelse af ny transportleder (godskørsel, buskørsel, busudlejning)

Færdselsstyrelsen

Brug denne blanket når du vil søge om godkendelse af en ny transportleder i en allerede etableret virksomhed med vejtransporttilladelser.

Dette skal du bruge:
  • Kursusbevis
  • Ansættelseskontrakt mellem transportlederen og selskabet, forudsat transportlederen ikke er eneejer af selskabet.