Ansøgning om godkendelse af ny eller yderligere transportleder (bus, gods – varebilskørsel national/international)

Færdselsstyrelsen

Brug denne blanket når du vil søge om godkendelse af en ny transportleder i en allerede etableret virksomhed med vejtransporttilladelser.

Dette skal du bruge:

  • Kursusbevis

  • Ansættelseskontrakt mellem transportlederen og selskabet, forudsat transportlederen ikke er eneejer af selskabet.