Ansøgning om dispensation til anvendelse af alternativt sikkerhedsudstyr

Færdselsstyrelsen

I tilfælde af at et handicappet barn eller voksen, gentagende gange spænder bilens sikkerhedssele op under kørsel, kan du som forældre/værge eller institution ansøge om dispensation til at anvende alternativt sikkerhedsudstyr.

Dette skal du bruge:

Hvis du ansøger som forældre/værge:

  • CPR-nr. på både brugeren af udstyret og på dig selv

  • Link til det specifikke udstyr der søges om dispensation til

  • Forældre/værge-underskrift

  • Lægeerklæring der beskriver eventuelle diagnoser samt behovet for alternativt sikkerhedsudstyr.

Hvis du ansøger som institution:

  • CPR-nr. på brugeren af udstyret

  • CVR-nr. på institutionen

  • Link til det specifikke udstyr der søges om dispensation til

  • Forældre/værge-underskrift

  • Lægeerklæring der beskriver eventuelle diagnoser samt behovet for alternativt sikkerhedsudstyr.