Ansøgning om Teknisk Tjeneste for Typegodkendelse

Færdselsstyrelsen

Her kan du søge om udpegelse som teknisk tjeneste i henhold til Bekendtgørelse om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til EU-forordningerne 2018/858, 167/2013 og 168/2013.

Dette skal du bruge:

Du skal logge ind med MitID erhverv bruger. Når du er logget ind, skal du udfylde et skema med oplysninger om din virksomhed og uploade dokumentation.

Du vil kunne uploade dokumentation når du er logget ind eller også efterfølgende fra Færdselsstyrelsens sikre mailsystem.

For at kunne udfylde ansøgningen korrekt, anbefales det derfor, at du har følgende oplysninger parat:

  • Akkrediteringscertifikat
  • Vurderingsrapport/slutrapport fra akkrediteringsorganet
  • Liste over aktivitetskategorier og emneområder som akkrediteringen omfatter
  • Liste over ansvarlige medarbejdere og deres kontaktoplysninger

Vær opmærksom på, at Færdselsstyrelsen opkræver gebyr for behandling af ansøgninger om udpegelse som teknisk tjeneste.