Feriepengeinfo

Feriepengeinfo
Feriepengeinfo

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød


Feriepengeinfo administreres af ATP for Feriekontoret ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Feriekontoret fastsætter regler om indbetaling og udbetaling af feriepenge.

Feriepengeinfo er en ny digital løsning, hvor alle lønmodtagere ét sted kan se deres samlede feriepenge uanset hvem, der udbetaler feriepengene. Via løsningen kan lønmodtagerne også anmode om at få deres feriepenge udbetalt. Anmodningen sendes til feriepengeudbetaleren, der udbetaler feriepengene direkte til lønmodtageren.

For at kunne lave et samlet overblik over feriepenge, skal virksomheden indberette feriepengene i eIndkomst.

Har du spørgsmål om Feriepengeinfo

Kontakt Feriepengeinfo

Læs mere om Feriepengeinfo