Skema til supplerende oplysninger til Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Du kan bruge skemaet til at sende supplerende oplysninger til verserende sager i Ankestyrelsen og i de nævn, styrelsen betjener.

Dette skal du bruge:

Hav de supplerende oplysninger samt Ankestyrelsens sagsnummer klar før du begynder udfyldelse af skema.

Følg derudover anvisningerne i skemaet.