Ankeskema til kommuner

Ankestyrelsen

Kommunerne kan bruge skemaet til at sende nye sager til Ankestyrelsen på social- og beskæftigelsesområde

Dette skal du bruge:

NB! Du skal bruge et særligt skema, hvis din sag handler om uenighed mellem kommuner om opholdskommune og mellemkommunale refusion. Hent skemaet

  • Kommunens genvurdering
  • Kommunens afgørelse
  • Klagen over kommunens afgørelse
  • Sagens øvrige bilag i kronologisk rækkefølge med yngste dokument først (maks. 50 MB pr. pdf).

Svar til de mest stillede spørgsmål om Ankeskemaet kan findes her.

Følg anvisningerne i skemaet. Se også uddybende vejledningen på vores hjemmeside.

Hvis du arbejder i skemaet længere end 45 minutter kan du risikere, at din session er udløbet, og du derfor får en besked om, at du ikke kan indsende skemaet. Derfor skal du opdatere siden og logge ind igen. Du mister ikke de oplysninger du har udfyldt i den gamle session, de vil være gemt i en kladde, som du kan arbejde videre i, efter du har opdateret siden.

Om Ankestyrelsens behandling af personoplysninger

Ankestyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger, som styrelsen indsamler via ankeskemaet med henblik på at afgøre klagesager.

Retsgrundlaget for indsamlingen af personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og 9, stk. 2, litra f.

Styrelsen videregiver personoplysninger til andre, herunder myndigheder og parter, i det omfang det følger af regler om indsigt eller er nødvendigt for at behandle klagesager.

Styrelsen overlader også personoplysninger til databehandlere, som har forpligtet sig til fortrolighed, såsom leverandøren af styrelsens sagsbehandlingssystem.

Styrelsen kan vælge at behandle en sag principielt. Det betyder bl.a., at en anonymiseret udgave af sagens afgørelse bliver offentliggjort på retsinformation.dk.

Styrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Styrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, der kan rådgive generelt om reglerne om databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes via kontaktformularen på ast.dk eller på telefon 33 41 12 00.