Ankestyrelsen

Ankestyrelsen
Ankestyrelsen

Teglholmsgade 3

2450 København SV

Telefon: 33411200

9-15 mandag til fredag

Email: ast@ast.dk
Website:
ast.dk

Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler ca. 65.000 sager hvert år. Vi udarbejder også undersøgelser og statistikker til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden og bidrager til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.