Søg om tilladelse til at bygge eller etablere anlæg eller indretning af blivende art inden for vejbyggelinjen

Vejdirektoratet

Brug denne ansøgning hvis din ejendom ligger ud til en statsvej, så du sikrer dig, at projektet ikke er i strid med gældende vejbyggelinjer langs statsvejen.

Dette skal du bruge:

Hvis du har ansøgt andre myndigheder i forbindelse med samme sag, kan du vedhæfte materialet, når du sender denne ansøgning.