Rådighedstilladelse på statsvej

Vejdirektoratet

Hvis du skal udføre et vejarbejde eller foretage anden afmærkning på statens vejareal, skal du ansøge om en rådighedstilladelse. Denne ansøgningstype kræver virksomheds MitID

Dette skal du bruge:

  • NemID medarbejdersignatur (privat NemID kan ikke bruges)

  • Oplysninger om sted, formål og tidsrum for arealets benyttelse

  • Oplysninger om ansøger og andre aktører inkl. adresser, e-mails og telefonnumre

  • Afmærkningsplan med angivelse af evt. trafikale begrænsninger