Materieltilladelse (container, stillads, etc.)

Vejdirektoratet

Hvis du ønsker at opsætte genstande som containere eller stillads på statens vejareal, skal du benytte denne ansøgningstype

Dette skal du bruge:
  • Oplysninger om placering, materiel type og tidsrum for anbringelsen af materiellet
  • Afmærkningsplaner (hvis relevant)
  • Oplysninger om ansøger og evt. afmærkningsansvarlig