Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark
  • Kongens Vænge 8
  • 3400 Hillerød

Udbetaling Danmark udbetaler og administrerer en række offentlige ydelser, som fx barselsdagpenge, folkepension og begravelseshjælp.

Udbetaling Danmarks ydelser på Virk:

Barselsdagpenge for a-kasser

Barselsdagpenge til selvstændige

Refusion af barselsdagpenge

Søg om særligt sundhedskort

Søg begravelseshjælp (for bedemænd)

International social sikring

Tjenestemandspension

Sygedagpengeforsikring

Fiskerilån

Jordbrugsstøtte

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiveren