Uddannelsesaftale - indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser

Styrelsen for It og Læring

En uddannelsesaftale skal indgås og underskrives af både elev og virksomhed inden aftaleperiodens begyndelse.