Tillæg til uddannelsesaftale - indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser

Styrelsen for It og Læring

Blanketten vedrører nogle forhold, som kan bevirke indgåelse af tillæg til uddannelsesaftale. Virksomheden skal underskrive. Vær opmærksom på, om eleven skal underskrive.