Meddelelse til erhvervsskolen om ophævelse af uddannelsesaftale

Styrelsen for It og Læring

Virksomheden skal underskrive og sende blanketten til erhvervsskolen. Det er frivilligt for eleven at skrive under. Hvis eleven underskriver, skal indehaver(e) af forældremyndigheden samtykke.