Indberetning af stamdata for pakkeleveringsvirksomheder

Trafikstyrelsen

Pakkeleveringsvirksomheder, som er etableret i Danmark, skal benytte denne blanket til indberetning af stamdata.