Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Trafikstyrelsen

Ansøg om tilladelse til udvidelse, renovering eller uddybning af en erhvervshavn.

Dette skal du bruge:

  • Søkort med indtegnet projekt

  • Plan- og skitsetegning over anlægget

  • Oversigtskort med hele projektet indtegnet

  • Matrikelkort med indtegnet projekt

  • Målsatte snittegninger over anlægget

  • Samtykkeerklæring fra berørte grundejer(e) (hvis projektet strækker sig over grunde ejet af andre end ansøger)

  • MitID

Du kan finde yderlig vejledning til ansøgningen på Trafikstyrelsens hjemmeside