Ansøgning om tilladelse til droneflyvning i geografiske dronezoner efter dronebekendtgørelsen

Trafikstyrelsen

Droneoperatør og/eller fjernpilot kan udfylde denne selvbetjeningsløsning ved ønske om at flyve med drone i geografiske dronezoner. Alle angivne oplysninger indgår i vurderingen af, om der kan udstedes tilladelse for den pågældende droneoperation.

Dette skal du bruge:

Inden du starter ansøgningen, bør du som minimum have følgende klar:

  • MitID Erhverv (virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og offentlige institutioner)

  • MitID Privat (privat personer)

  • Et indtegnet operationsområde skal være klar til at vedhæfte i ansøgningen.

  • Skriftligt samtykke fra den eller de ansvarlige enhed(er) i den geografiske dronezone.

  • A2 dronekompetencecertifikat for droneflyvning i flyvesikringskritiske områder

  • Oplysninger om observatør(e) for droneflyvning i flyvesikringskritiske område ved HEMS

  • A2 dronekompetencecertifikat for droneflyvning i sikringskritiske områder

  • A2 dronekompetencecertifikat for droneflyvning i Natura-2000 områder

  • En eventuel kontrakt, som er basis for droneoperationen, og eventuelt supplerende beskrivelse af droneoperationen klar til vedhæftelse i ansøgning, hvis den ansøgte operationsperiode strækker sig over længere end 1 år.

Skriftligt samtykke fra den eller de ansvarlige enhed(er) i den geografiske dronezone kan med fordel også indhentes før indsendelse af ansøgningen (undtagen for Miljøstyrelsen, hvor Trafikstyrelsen sender ansøgningen i høring). Det vil forkorte sagsbehandlingstiden, da Trafikstyrelsen ikke vil skulle sende ansøgningen i høring hos de(n) berørte part(er). For droneflyvning nær Kolonne 3-virksomheder kan du med fordel selv indhente samtykke fra den berørte part forud for ansøgningen, da Trafikstyrelsen ikke ligger inde med kontaktinformationer på Kolonne 3-virksomhederne, hvorfor det vil øge sagsbehandlingstiden, hvis Trafikstyrelsen skal finde disse oplysninger.

Efter indsendelse af ansøgningsblanketten vil du modtage et sagsnummer, der bedes henvist til ved fremadrettet korrespondance vedrørende ansøgningen.