Gå direkte til indhold

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Telefon: 72218800

ma-to 9-16, fr 9-15.30

Email: info@tbst.dk
Website:
tbst.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luftfart. Vi dækker en bred vifte af opgaver på områderne jernbane, færge og øvrig kollektiv trafik samt indenfor vejtransport, bilteknik og i tilknytning til postlovgivning. På luftfartsområdet skaber vi forudsætninger for sikker civil luftfart i Danmark i forhold til luftfartsbranchen og flypassagerer. Desuden driver vi Bornholms Lufthavn.Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.